World War IIMS John Bakke

MS John Bakke gikk fra Sverige og til Storbritannia den 23. januar 1941 som del av Operation Rubble og seilte resten av krigen i Nortraships tjeneste. Skipet ble hugget opp i 1964.

 

About MS John Bakke

 • Nationality

  11659

 • Built

  1929

 • Wrecked

  -

 • Carrier

  Knutsen O.A.S., Knut, Haugesund

 • Tonnage

  8330 dvt

Casualties