World War IIMS Tyr

MS Tyr seilte i vestgående full storm og i kraftige regn- og haglbyger i ballast for Halifax. I det kraftige uværet mistet Tyr muligheten til å styre og drev unna været, og tapte kontakten med konvoien. Den 9. mars 1942 ble skipet torpedert av den tyske ubåten U-96 i posisjon 4340N og 6110W. Vannet strømmet inn, og skipet sank i løpet av ni minutter. Alle mann kom om bord i tre livbåter. Ubåten kom så til syne, kontaktet livbåtene og ga dem den kurs de måtte ta for å nå Sable Island, samtidig som ubåtsjefen beklaget dypt at det hadde vært hans plikt å senke skipet. I tiltagende vind og høy sjø drev båtene bort fra hverandre. Etter 16 timer ble den ene livbåten tatt opp av kanadisk patruljefartøy. Den 11. mars ble livbåt nr. 2 sett av et alliert fly og reddet av en kanadisk jager. Den tredje livbåten med 13 mann kom aldri til rette.

MV Tyr sailed in a westbound storm while being pelted from hail and heavy rain without cargo for Halifax. In this storm, MS Tyr lost its course and the contact with the convoy it was traveling with. At the 9th of March in 1942 the ship was torpedoed by the German uboat U-96 at the coordinates 4340N and 6110W. The ship was flooded and the ship sank in about nine minutes. The whole crew managed to get into the lifeboats, shortly afterwards the submarine surfaced and hailed the lifeboats over. The captain of the submarine apologized for sinking the ship, explaining that it was simply his duty to do it. The captain then proceeded to give the lifeboats the coordinates to be able to sail to Sable Island. Due to harsh winds and high seas the three lifeboats were split apart. After 16 hours, the first lifeboat was rescued by a Canadian patrol vessel. The 11th of March 1942 was the second boat spotted by a allied plane and was then rescued by a Canadian destroyer. The third life boat with 13 passengers were never found.

About MS Tyr

 • Nationality

  11659

 • Built

  1927

 • Wrecked

  09.03.1942

 • Carrier

  Thv. Hansen, Lyngør/Risør

 • Tonnage

  6870 dvt

Casualties