World War IIMT. Bramora

MT. Bramora var på reise alene fra Bandar Abbas til Melbourne med oljelast. Skipet forsvant sporløst. Tyske undersøkelser viser at japansk ubåt I10, kommandørkaptein Tonozuka, senket et skip 14. september 1943 i posisjon0600N og 6700Ø, og konkluderer med at dette må ha vært MT. Bramora. Man vet ikke, men den kjensgjerning at ingen av de 39 om bord overlevde, gir grunn til mistanke om at det fant sted en krigsforbrytelse også her. Den samme Tonozuka hadde vel 14 dager tidligere skutt ned alle overlevende fra MT Alcides, bortsett fra tre som ble tatt som fanger og ført til Japan. (Se også Alcides).

 

 

MT. Bramora was on a lone journey from Bandar Abbas to Melbourne carrying oil. The ship disappeared without trace. According to German research, a Japanese submarine, I10, led by Commander Tonozuka, sunk a ship September 14th of 1942 in the position 0600N, 6700E and concludes that the ship must have been the MT. Bramora. It is not certain, but facts state that none of the 39 on board survived which gives a reason to suspect an act of war crime. The very same Tonozuka had just 14 days prior shot down all survivors of the MT. Alcides, except for three of the crew were taken in as prisoner and brought to Japan. (see MT. Alcides)

About MT. Bramora

 • Nationality

  -

 • Built

  1928

 • Wrecked

  1943-09-14

 • Carrier

  Ludv. G. Braaten

 • Tonnage

  9.560 tdw

Casualties