World War IIMT Grena

MT Grena var på reise alene og i ballast fra Aden til Abadan. Den 21. mars 1944 ble hun torpedert av den japansk ubåten I-26 i posisjon 2048N, 5938Ø. Skipet brakk i to, og bare forskipet fløt en stund før det kantret og sank. Hele besetningen måtte i sjøen da babord livbåter var ødelagt, og livbåtene på styrbord kunne ikke låres på grunn av slagsiden. Motorlivbåten skled ut i vannet og noen fikk karret seg opp i den. De begynte straks å fiske opp folk fra sjøen. Etter en stund ble en av de andre livbåtene funnet. Den ble rettet opp og lenset. Ved opptelling viste det seg at tre mann var savnet og sju mann alvorlig såret. De overlevende ble møtt av en dhow som førte dem inn til den britiske flystasjonen ved Ras el Hadj. Før de nådde dit, døde en av de sårede. Senere døde ytterligere tre av de sårede. Totalt døde tre nordmenn, to briter, en autralier og en kanadier i forliset.

MT Grena was on a journey alone in ballast from Aden to Abadan. On the 21st of March 1944, was the ship torpedoed by the Japanese submarine I-26 in position 2048N, 5938E. The ship broke in half, and only the prow floated on before it capsized and sank. The entire crew had to jump overboard as the portside was destroyed, and the lifeboats at the starboard couldn’t be lowered down because of the heel of the ship. The motorboat eventually slid down into the water and some men boarded it and started to get people out of the water. After a while was one of the other lifeboats found and it was flipped over and quickly emptied of water. After a headcount, it was discovered that there were three men missing and seven was critically wounded. The survivors met a dhow which led them to the British airplane station by Ras el Hadj. But before the arrived there died one of the wounded. later died yet another three of the wounded. In total three Norwegians, two Britons, one Australian and one Canadian perished in the sinking. 

About MT Grena

 • Nationality

  11659

 • Built

  1934

 • Wrecked

  21.03.1944

 • Carrier

  J. Ludwig Mowinckel, Bergen

 • Tonnage

  12300 dvt

Casualties