Andre verdenskrigMT Ida Knudsen

MT Ida Knudsen var på reise fra Port of Spain til Gibraltar med 13000 tonn brenselolje. Da fartøyet nådde oppgitt posisjon for møte med eskorte, var det ingen eskorte å se. Skipet fortsatte derfor i oppgitt rute. Skipet ble 21  juli 1941 torpedert av den italienske ubåten Luigi Torelli i posisjon 3434N, 1314W. Besetningen gikk i båtene, og 15 mann ble 15, juli tatt opp av en portugisisk tråler. En båt med 17 mann kom til land ved Agadir (Vichy-Frankrike) 28. juli og bli internert. 5 mann omkom ved torpederingen og 2 mann døde under internering i Sidi el Ayadir, Fransk Marokko.

Om MT Ida Knudsen

 • Nasjonalitet

  11659

 • Bygd

  1925

 • Forlist

  21.07.1941

 • Rederi

  Knutsen O.A.S., Knut, Haugesund

 • Tonnasje

  14030 dvt

Falne