Andre verdenskrigMT Kongsgaard

MT Kongsgaard var i juni 1941  inn til Belfast etter en torpedeotreffer, skipet ble reparert for et stort hull i siden. Skipet ble så satt inn i fart igjen. Denne gang var skipet på reise fra Puerto la Cruz, Venezuela, til Curacao med 15600 tonn lett råolje. Den 21. februar 1942 ble skipet torpedert av den tyske ubåten U-502 sju n. mil vest av West Point, Curacao. Oljelasten ble antent, og flammene sto høyt over akterskipet og og ut over havflaten. Folkene akter hadde ikke store sjanser, men de hadde klart å stoppe motoren. En jolle ble kastet på sjøen og to mann forsøkte å redde seg i den. Men oljebrannen på sjøen innhentet dem umiddelbart. Kongsgaard hadde ennå ikke sunket, og folkene på midtskipet klarte å låre en livbåt klar av flammene. De fikk fisket opp en mann fra sjøen. De sju om bord rodde for livet opp mot vinden. Tre timer senere ble de tatt opp av en fiskeskøyte fra land. De fant også en mann fra akterskipet som hadde klart å svømme gjennom flammene til han nådde åpent vann. Fartøyet sank natt til 22. februar 1942. 37 mann av besetningen omkom.

In June 1941, the MT Kongsgaard was fortunate to reach Belfast, after the ship was struck by a torpedo and then underwent repairs. The ship set sail again. This time, the ship was on a journey from Porto la Cruz, Venezuela, to Curacao carrying 15600-ton light crude oil. On the 21st of February 1942, the ship was torpedoed by the German uboat U-502 seven nautical miles west of West Point, Curacao. The oil cargo lit and the flames rose high to the sky above the aft and over the surface of the ocean. The people on the aft had little chance of survival, but they managed to stop the engine. A dinghy was thrown overboard and two men attempted to use it to save themselves. But the burning oil caught up to the immediately. Kongsgaard had not sunk and the people on the amidships managed to lower a lifeboat down clear from the flames. They managed to save a man from the sea. The seven on board rowed for their lives against headwind. Three hours later, they were taken in by a fishing boat coming from land. They also found a man from the aft that had managed to swim through the flames till he reached open water. On the night of 22nd of February 1942, the vessel sunk. 37 crew members perished in the sinking.

Om MT Kongsgaard

 • Nasjonalitet

  11659

 • Bygd

  1937

 • Forlist

  21.02.1942

 • Rederi

  A. Gowart Olsen, Stavanger

 • Tonnasje

  15000 dvt

Falne