Andre verdenskrigMT. Kongsgaard

 

MT. Kongsgaard var i juni 1941 ført heldig inn til Belfast etter torpedering, der hun ble reparert for et stort hull i siden. Ble så satt inn i fart igjen. Denne gang var hun på reise fra Puerto la Cruz, Venezuela, til Curacao med 15.600 tonn lett råolje. 21. februar 1942 ble hun torpedert av tysk U502 sju n. mil vest av West Point, Curacao. Oljelasten ble antent, og flammene sto høyt over akterskipet og og ut over havflaten. Folkene akter hadde ikke store sjanser, men de hadde klart å stoppe motoren. En jolle ble kastet over bord, og to mann forsøkte å redde seg i den. Men oljebrannen på sjøen innhentet dem umiddelbart. MT. Kongsgaard hadde ikke sunket, og folkene på midtskipet klarte å låre en livbåt klar av flammene. De fikk fisket opp en mann fra sjøen. De sju om bord rodde for livet opp mot vinden. Tre timer senere ble de tatt opp av en fiskeskøyte fra land. De fant også en mann fra akterskipet som hadde klart å svømme gjennom flammene til han nådde åpent vann. Fartøyet sank natt til 22. februar 1942. 37 mann av besetningen omkom.

 

 

In June 1941, the MT. Kongsgaard was fortunate to be brought to Belfast, after the ship was torpedoed, to get a large hole repaired. The ship set sail again. This time, the ship was on a journey from Porto la Cruz, Venezuela, to Curacao carrying 15.600-ton light crude oil. On the 21st of February 1942, the ship was torpedoed by a German U502 submarine, seven nautical miles west of West Point, Curacao. The oil cargo lit and the flames rose high to the sky above the aft and over the surface of the ocean. The people on the aft had little chance of survival, but they managed to stop the engine. A dinghy was thrown overboard and two men attempted to use it to save themselves. But the burning oil caught up to the immediately. The MT. Kongsgaard hadn’t sunk and the people on the amidships managed to lower a lifeboat down clear from the flames. They managed to save a man from the sea. The seven on board rowed for their lives against headwind. Three hours later, they were taken in by a fishing boat coming from land. They also found a man from the aft that had managed to swim through the flames till he reached open water. On the night of 22nd of February 1942, the vessel sunk. 37 crewmembers passed away.

Om MT. Kongsgaard

 • Nasjonalitet

  -

 • Bygd

  1937

 • Forlist

  1942-02-21

 • Rederi

  G. Gowart Olsen

 • Tonnasje

  15.000 tdw

Falne