World War IIMT South Africa

MT South Africa var på reise fra Curacao til Storbritannia via Freetown med 13000 tonn olje. Konvoien ble oppløst 6. juni og South Africa ble torpedert 8. juni 1942 av den tyske ubåten U-128 i posisjon 1240N og 4957W, eller ca 400 n. mil øst av Trinidad. Torpedoen traff maskinrommet der 5 mann ble drept. Båten brakk i to og gikk ned i løpet av to minutter. To livbåter kom på vannet med henholdsvis 13 og 23 mann om bord. Ubåten kom opp og langet over i den ene båten en del hermetikkbokser og to flasker rom. 16. juni nådde den ene livbåten Trinidad, mens den andre ble tatt opp av amerikansk krigsfartøy 15. juni og landsatt i Port of Spain dagen etter. 5 personer omkom i forliset.

MT South Africa was on a journey from Curacao to Great Britain through Freetown carrying 13.000 ton of oil. The convoy was disbanded on the 6th of June  South Africa was torpedoed on the 8th of June 1942 by the German uboat U-128 in the position 1240N, 4957W, circa 40 nautical miles east of Trinidad. The torpedo hit the machine room where five men were killed. In a span of two minutes, the boat broke in half and sunk. Two lifeboats set sail with 13 and 23 men respectively on board. The German submarine surfaced and handed canned food and two bottles of rum over to one of the lifeboats. On the 16th of June one of the boats reached Trinidad while the other boat was on the 15th of June picked up by an American warship and brought them to the Port of Spain the day after. 5 people perished in the sinking.

About MT South Africa

 • Nationality

  11659

 • Built

  1930

 • Wrecked

  08.06.1942

 • Carrier

  Leif Høegh & Co. A/S ,Oslo

 • Tonnage

  13790 dvt

Casualties