World War IIMT Storsten

MT Storsten var en av Kvarstadbåtene som lå i svensk internering i Gøteborg. Den 31. mars 1942 brøt Storsten ut sammen med 10 andre norske skip med kurs for Storbritannia. 1. april oppfanget en britisk radiostasjon SOS fra tankskipet og ordet “torpedert”.  Etter et tysk angrep mot skipet utenfor Kristiansand besluttet mannskapet å senke skipet. 49 mann gikk om bord i tre livbåter. Den ene båten med 17 mann forsvant, og drev tom i land ved Tyborøn-kanalen på vestkysten på Jylland. De to andre livbåtene nådde Jøssingfjord 4. april. Seks mann klarte å ta seg tilbake til Sverige, mens 23 havnet i tysk fangenskap.

About MT Storsten

 • Nationality

  Flag Norway

 • Built

  1926

 • Wrecked

  01.04.1942

 • Carrier

  Rafen & Loennechen, Tønsberg

 • Tonnage

  8000 dvt

Casualties