Andre verdenskrigMT Svenør

MT Svenør var på reise alene med en last på 11400 tonn brenselolje fra Trinidad for å slutte seg til konvoi i Halifax. Den 27. mars 1942 ble skipet torpedert av den tyske U-105 på høyde med Cape Hatteras. Midtskipet ble straks innhyllet av flammer, og samtlige dekksoffiserer, to matroser og den britiske telegrafisten, til sammen åtte mann, ble oppslukt av flammene. Akterut fikk resten av besetningen låret livbåtene. Skipet fløt, men Svenørs endelige undergang ble beseglet av nok en torpedo og av 50 kanonskudd fra ubåten. Det skal her nevnes at den tyske ubåtsjefen, Korvettenkapitän Schuch oppdaget et skip i det fjerne. Ubåtkapteinen konstaterte at det var et nøytralt skip, portugisisk og gikk deretter opp til overflaten og anviste portugiseren til den krigsforliste norske besetning. Det portugisiske skipet fisket opp alle de 29 overlevende og satte dem i land i Philadelphia 31. mars. Åtte personer omkom i forliset.

MT Svenør was on a journey on its own with 11.400 ton of fuel oil as cargo from Trinidad to join a convoy in Halifax. On the 27th of March 1942, the ship was torpedoed by the German uboat U-105 in the proximity of Cape Hatteras. The amidships was immediately engulfed in flames and all of the deck officers, two sailors and a British telegraphist, in total eight men, was swallowed by the flames. At the aft of the ship, the remaining crew managed to lower the lifeboats. The ship was still afloat, but it wasn’t truly over until the German uboat shot another torpedo and 50 artillery shells towards the ship. It should be noted that the German submarine commander, Korvettenkapitän Schuch, noticed a ship in the distance; he concluded it was a neutral Portuguese ship. The submarine emerged to the surface and guided the Portuguese ship to the Norwegian shipwrecked crew. The Portuguese ship picked up 29 survivors and on the 31st of March brought them to Philadelphia. Eight people perished in the sinking. 

Om MT Svenør

 • Nasjonalitet

  11659

 • Bygd

  1931

 • Forlist

  27.03.1942

 • Rederi

  Samuel Ugelstad, Brevik/Oslo

 • Tonnasje

  12477 dvt

Falne