Tidligere markeringer og arrangementer

I Minnehallen markeres gjerne merkedager som 8. mai og 17. mai.
I tillegg har det også vært andre høytideligheter ved minnesmerket.
Nedenfor er noen fotografier fra disse arrangementene.

Dette bildet er fra 4. juni 1924, hvor arbeidet med byggingen av minnesmerket settes i gang. Med styret for Sjømannshjemmet til stede ble de første dynamittsalvene avfyrt. (Foto: Minnehallens arkiv, NSK/Arkivet)

Slik så det ut i 1926 da Kong Haakon den VII innviet Sjømennenes Minnehall i Stavern. (Foto: N. Skarpmoen, via Norsk Maritimt Museum)

7. juni 1972 besøker Kong Olav den V Minnehallen for andre gang. Anledningen var innvielsen av et nytt sentrallbygg ved Sjømannshjemmet. (Foto: Minnehallens arkiv, NSK/Arkivet)

8. mai 2017 avdukes kobberplater med de utenlandske sjøfolkene fra andre verdenskrig. Arve Tellefsen er blant dem som bidrar musikalsk i arrangementet. (Foto: Bjørn Tore Rosendahl)

11. november 2018 ble 100-årsdagen for avslutningen av første verdenskrig markert i Minnehallen. Kronprins Haakon og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen representerte det offisielle Norge. (Foto: Bjørn Tore Rosendahl)

17. mai 2020 var det pga. korona-pandemien ikke mulig å avholde et åpent arrangement. Likevel ble en verdig markering gjennomført i krypten i Minnehallen. Varaordfører Larvik, Rune Høyseth var dagens taler, mens trompetist fra Kongelige Norske Marinemusikk Horten spilte «Signal Bønn» etter kransenedleggelsen. Stavern Sjømannsforening stod for flaggborg under seremonien. (Foto: Kaare Mathisen)

I 2022 ble det avholdt minnemarkering i Minnehallen på 17.mai med ca. 50 personer til stede, inkludert krigsseiler Trygve Haavald Laheim. Musikkinnslaget var med Kristine Krüger Stavern, og på solotrompet spilte Dag Oscar Oppen Berntsen til «Ja vi elsker». 17. mai-talen ble holdt av Fred Arne Sørum, som også stod for kransenedleggelse. (Foto: Kaare Mathisen)

8. mai 2023 holdt ordfører Erik Bringedal minnetale med påfølgende kransenedleggelse. Marinemusikken Horten medvirket med musikkinnslag. Dette var et samarbeid mellom Frederiksværn Verfts Venner, Sjømannsforeningene i Stavern og Larvik, samt Tilsynskomiteen DNAS. (Foto: Kaare Mathisen)

17. mai 2023 var det igjen en flott seremoni i Minnehallen, med flere enn 100 personer tilstede og med sang av Rakkestuten Blandakor. Sjømannsforeningene var også tilstede. Tale og kransenedleggelse var ved Halstein Bast. En flott og verdig seremoni til minne om de omkomne sjøfolkene. (Foto: Kaare Mathisen)