Johan Julius Havn

World War IIJohan Julius Havn

Johan Julius Havn var utkommandert som los på tyske DS. Vaterland. Havn omkom 12. desember 1944 da det tyske skipet ble utsatt for et alliert bombeangrep i Nordfjordeid.