Andre verdenskrigDS Bonde

DS Bonde var på reise i konvoi sammen med 43 skip fra Oversay vest av Mull of Kintyre 21. april 1943 til Halifax. Flere tyske ubåter lå kampklare og ventet på konvoien i flere linjer forut, noe som er karakterisert som krigens lengste konvoislag. Bonde var det minste skipet i konvoien og ble torpedert 5. mai 1943 av den tyske ubåten U-266 i posisjon 5328N og 4420W. Skipet forsvant umiddelbart i dypet og tok 14 mann med seg. To flåter med 11 mann ble reddet  og ble en time senere tatt opp av eskortefartøy. Konvoien hadde vært gjenstand for over 66 angrep fra en ubåtstyrke som tallmessig var eskorten langt overlegen. Av 42 skip var 12 gått ned. Tyskerne mistet fem ubåter. 14 mann omkom i forliset.

At the 21st of April 1943 DS Bonde was on a journey in convoy along with 43 vessels from Oversay West of Mull of Kintyre to Halifax. A large group of German uboats were waiting for the convoy. This was characterized as one of the longest naval battles during the war. Bonde was the smallest ship in the convoy and got torpedoed at the 5th of May 1943 by the German uboat U-266 Submarine in position 5328N, 4420W. Bonde sank almost immediately and 14 men perished. Two rafts with 11 men were rescued and was an hour later picked up by an escort vessel. The convoy was attacked several times by a force of submarines which had an advantage in numbers, only 12 ships out of 42 sank. The Germans lost five submarines.

Om DS Bonde

 • Nasjonalitet

  11659

 • Bygd

  1936

 • Forlist

  05.05.1943

 • Rederi

  Henriksen & Kierulf,Oslo

 • Tonnasje

  2425 dvt

Falne