Andre verdenskrigDS Fagersten

DS Fagersten var på reise i østgående konvoi for Storbritannia lastet med 650 tonn stål og 950 tonn standard trelast. Konvoien besto av 49 skip og ble mål for et tre dagers slag mellom to britiske jagere, fire norske korvetter og 15 tyske ubåter som angrep konvoien. Fagersten ble torpedert 13. oktober 1942 av den tyske ubåten U-221 i posisjon 5254N og 4355W. Det var grov sjø med snøbyger da torpedoen traff skipet. Slagside og slingring gjorde det vanskelig å få ut livbåter. Åtte mann klarte å komme klar av skutesiden i livbåt. Seks skipskamerater sto ved rekka, men det var umulig for de i livbåten å komme opp til dem, da Fagersten lå med slingrekjølen høyt i været og ville ha knust livbåten. To av karene hoppet over bord og ble tatt opp i livbåten. De 10 i livbåten rigget til drivanker, øste hele natten, og observerte lysglimtene fra konvoislaget rundt seg. Da det lysnet av dag ble de tatt opp av den norske korvetten Potentilla. 18 nordmenn og en britisk statsborger omkom i forliset.

 

SS Fagersten was on a journey in an eastbound convoy for UK loaded with 650 tons of steel and 950 tons of wood. The convoy consisted of 49 ships and were the target of a three-days-long attack between two British destroyers, four Norwegian corvettes and 15 German submarines which were attacking the convoy. On the 13th of October 1942, Fagersten was torpedoed by the German uboat U-221 in the position 5254N, 4355W. There was rough seas and heavy snow when the torpedo hit. A heel and a wiggle made it problematic to get out the lifeboats. Eight men managed to get away from the ship side in their lifeboat. Six crew members stood by the railing but it was impossible for the crew in the lifeboat to help them, due to the bilge keel was high up and could destroy the lifeboat. The 10 men in the lifeboat set out the drogue, emptied the boat of water the entire night and then observed the lights coming from the attacks on the convoy. When the dawn of the day arrived, they were taken in by the Norwegian corvette Pontentilla. 18 Norwegians and a Briton perished in the sinking.

Om DS Fagersten

 • Nasjonalitet

  Flagg Norge

 • Bygd

  1921

 • Forlist

  13.10.1942

 • Rederi

  Rob. Nilson & Arild Nyquist,Oslo

 • Tonnasje

  4125 dvt

Falne