World War IIDS Gunny

DS Gunny var på reise alene fra Port of Spain, Trinidad for New York med 3100 tonn manganmalm. Den 2. mars 1942 ble skipet torpedert av den tyske ubåten U-126 i posisjon 2709N og 6633W. Gunny som var lastet med malm sank som en stein på under minuttet. Alle mann ble dratt med under av dragsuget. De som kom opp igjen, huket seg fast i vrakgods, hvor også to flåter drev opp. 13 mann fikk plass på flåtene som ikke hadde mat eller vann. I de påfølgende dager med storm og regn satt folkene gjennomvåte og f0rfrosne på flåtene. En var blitt alvorlig skadet og døde den fjerde dag. De 12 overlevende holdt ut til 9. mars, da de ble reddet av et svensk fartøy. 10 nordmenn og fire utlendinger omkom i forliset.

SS Gunny was on a journey alone from Port of Spain, Trinidad to New York with 3.100 tons of manganese ore. Gunny was on the 2nd of March 1942 torpedoed by the German uboat U-126 in position 2709N, 6633W. The vessel which was carrying a heavy shipment of ore sank like a rock in just under a minute. The entire crew were pulled down by the undertow. The ones which managed to get to the surface clambered onto some wreckage, where they spotted two rafts which were drifting in the ocean. 13 men managed to get onto the rafts, but these rafts did not have any food nor any water.  In the following days, the rafts were hit by storms and heavy rain which caused the passengers to be soaked to their bones and chilled to the core.  One of the crew members had been severely wounded and died on the fourth day. The 12 passengers managed to survive until the 9th of March. At this day, they were rescued by a Swedish vessel. 10 Norwegians and four foreigners perished in the sinking.

About DS Gunny

 • Nationality

  11659

 • Built

  1920

 • Wrecked

  02.03.1942

 • Carrier

  Lund,Eilert,Bergen

 • Tonnage

  4095 dvt

Casualties