Andre verdenskrigMS Herstein

MS Herstein lå 20. januar 1942 i Rabaul på New Britain, New Guinea for å laste kopra etter at skipet hadde transportert tropper og utstyr til Port Moresby. Rabaul ble gjenstand for et massivt angrep av japanske fly. Seks bomber traff fartøyet som gjorde at det ble fullstendig utbrent. En mann omkom og seks ble såret i flyangrepet. Skipsfører Godtfred Gundersen sluttet seg til en flokk australiere og vandret i 78 dager og over 350 mil langs kysten og over land. Halvparten av flokken dukket under for sykdom og sult og noen ble falt i kamp med japanske soldater. En redningsaksjon fra New Guinea fikk til slutt brakt de overlevende til Port Moresby. Resten av mannskapet til ble tatt til fange av japanerne. Den 1. juli 1942 var de norske sjøfolkene og over 1000 allierte krigsfanger under transport med det japanske fangeskipet Montevideo Maru da skipet ble torpedert utenfor Luzon av en amerikansk ubåt. Samtlige 1054 krigsfanger omkom.

On the 20th of January 1942, DS Herstein was docked in Rabaul on New Britain, New Guinea to load copra after the ship had brought troops and supplies to Port Moresby. Rabaul was the target of a massive Japanese bombing attack. Six bombs struck the vessel that completely burned down. One man passed was killed and six were wounded. Captain Godtfred Gundersen joined a group of Australians and wandered for 78 days and 350 miles along the coast and over land. Half of the group succumbed to disease and hunger while others were killed in skirmishes with Japanese soldiers. A rescue expedition from New Guinea managed to bring the survivors to Port Moresby. The remaining crew from Herstein was taken as prisoner by the Japanese. On the 1st of July 1942, they were transported on a prison ship, Montevideo Maru, when it was torpedoed outside Luzon by an American submarine. Everyone of the allied 1054 POWs perished in the sinking.

Om MS Herstein

 • Nasjonalitet

  Flagg Norge

 • Bygd

  1939

 • Forlist

  20.01.1942

 • Rederi

  Sigurd Herlofson & Co, Oslo

 • Tonnasje

  9030 dvt

Falne