Andre verdenskrigDS Rask

DS Rask var på reise fra Cork til Newport i ballast. Skipet holdt seg innenfor irsk territorialfarvann, nær Tuscar Rock, da det 19. september 1941 ble angrepet av tre tyske fly. To av flyene ble truffet av maskingeværene på Rask og forsvant. Det tredje flyet kom tilbake og senket Rask. Det var en mørk natt og bitende kaldt, men den ene av livbåtene kom seg velberget inn til Blackwater. En annen livbåt kom inn i grunnbrott på irskekysten og kantret gang på gang. Av de 12 om bord i livbåten druknet sju,  resten ble tatt opp av en nærliggende båt. Fire nordmenn, tre briter og en svenske omkom i forliset.

DS Rask was on a journey from Cork to Newport in ballast. The vessel stayed inside Irish territorial waters, close to Tuscar Rock. But at the 19th of September 1941 the ship was attacked by three German airplanes. Two of the planes was hit by machine gun fire from Rask and went away. The third plane came back, and dealt the final blow that sunk Rask. It was a dark and extremely cold night, but one of the lifeboats managed to safely return to Blackwater. One of the lifeboats ended up in a undertow on the coast of Ireland and capsized several times. Seven of the twelve men aboard the lifeboat drowned. The other survivors were saved by a vessel which was in close proximity. Four Norwegians, three Britons and a Swedish sailor perished in the sinking.

Om DS Rask

 • Nasjonalitet

  11659

 • Bygd

  1890

 • Forlist

  19.09.1941

 • Rederi

  Sigv. Risanger, Haugesund

 • Tonnasje

  690 dvt

Falne