Andre verdenskrigMS Prins Harald

MS Prins Harald var på reise i konvoi sammen med 52 skip fra Swansea med ammunisjon og annet krigsmateriell til Nord-Afrika. Prins Harald ble torpedert 20. november 1942 av den tyske ubåten U-263 rett vest av Gibraltar i posisjon 3555N og 1014W. Det brøt ut brann, men et forsøk på å slukke den lyktes ikke. Etter en halv time sprang skipet i lufta, og to av offiserene omkom. Personene i motorbåten ble blåst på sjøen av eksplosjonstrykket, og en britisk skytter ble drept. De andre kom i en kritisk situasjon, dels fordi de alle var mer eller mindre såret, og dels fordi flammene spredte seg ut over sjøen. Åtte mann kom opp på flåte, og to mann holdt seg flytende på noe vrakgods. Kort etter kom livbåten til unnsetning, og konvoiens redningsskip satte de overlevende i land i Gibraltar to dager senere. Tre personer omkom i forliset.

MV Prins Harald was on a journey in convoy together with a total of 52 ships from Swansea with ammunition and other war material to North Africa. Harald was torpedoed on the 20th of November 1942 by the German uboat U-263 east of Gibraltar in position 3555N, 1014W.  The ship was set ablaze, but any attempts to extinguish these flames failed. The ship blew up after just a half hour, and two officers passed away. The people in the motorboat were thrown into the sea by the shockwave from the explosion, and a British gunner passed away. The others were now in a severely dangerous situation, everyone was hurt in some way, and the flames had started to spread over the water. Eight men managed to board a raft, and two was kept afloat by some wreckage. Shortly after, the lifeboat came to the rescue, and the convoys rescue ship brought the survivors to shore in Gibraltar just two days later. Three persons perished in the sinking. 

Om MS Prins Harald

 • Nasjonalitet

  Flagg Norge

 • Bygd

  1942

 • Forlist

  20.11.1942

 • Rederi

  Nortraship, London/New York

 • Tonnasje

  10300 dvt

Falne