Andre verdenskrigMT Nyholt

MT Nyholt gikk i konvoi, da hun mistet konvoien i tåke og orkan sør for Grønland på reise fra Reykjavik til New York. Den 17. januar 1942 klarnet været, og samme kveld rammet den første torpedoen fra den tyske ubåten U-87 skipet i posisjon omtrent 180 n. mil sør av Cape Race. Eksplosjonen rammet tre av tankene, men skipet fløt. Kapteinen besluttet å gå i sikk-sakk kurs for Newfoundland. To nye torpedoer traff senere om natten 18. januar, og folkene ble beordret i båtene. To omkom da de falt i sjøen. Nyholt ble så lagt under kanonild fra ubåten. Skipet flammet opp og sank. Skipslegen, den senere så kjente Adam Egede Nissen, stelte så godt det kunne la seg gjøre med de mest forkomne. De overlevende i to livbåter var sterkt medtatt av sjokk og bitende kulde og noen døde. Den 20. januar blåste det opp igjen til storm, og slepet mellom de to livbåter brakk. Den ene livbåten med 15 mann forsvant og ble aldri mer sett. Etter ni dager ble overlevende fra den ene livbåten observert av fly og tatt opp av kanadisk  jager og førte de til Halifax dagen etter. I alt mistet Nyholt 19 mann.

MT Nyholt was in a convoy when it was hit by dense fog and a hurricane. The ship lost its convoy just south for Greenland while it was on a journey from Reykjavik to New York. At the 17th of January 1942, the weather cleared and that is when the first torpedo from the German uboat U-87 struck the ship. This happened about 180 nautical miles from Cape Race. The explosion hit three of the tanks, but the ship was still afloat. The captain decided to sail in a zig-zag pattern towards Newfoundland. Two new torpedoes hit the ship at the night of 18th January, and the crew was brought into the lifeboats. Two died when the fell into the sea. Nyholt received heavy cannon fire from the submarine and went up in flames and sunk shortly after. The ship doctor tried to the best of his abilities to tend the wounded in the lifeboats. The survivors in the two boats was struck hard by both shock and freezing temperatures and some died here. At the 20th of January, a new storm blew in. This storm caused the towline to break and the two life boats was split apart where one of the boats with 15 survivors where never seen again. The other boat was discovered nine days later by a Canadian plane and was brought to Halifax the day after. 19 of the crewmembers on MT Nyholt perished in the sinking. 

Om MT Nyholt

 • Nasjonalitet

  11659

 • Bygd

  1931

 • Forlist

  17.01.1942

 • Rederi

  Christian Haaland, Haugesund

 • Tonnasje

  12350 dvt

Falne