Andre verdenskrigDS Norlom

DS Norlom (tidligere Empire Dunlin) lå i Bari, en framskutt alliert base, med forsyninger til de allierte stridskrefter. Den 2. desember 1943 ble Norlom, som et av mange skip, utsatt for et konsentrert tysk flyangrep mot havneområdet. Norlom sank etter at tyske flyene hadde truffet et nærliggende ammunisjonsskip som sprang i lufta. Eksplosjonen gjorde store skader blant de tettpakkede skipene. Olje og bensin fra et tankskip ble antent, og ilden spredte seg raskt ut over hele havnen. Et skip med giftgass ble også senket og slapp løs sin farlige last. Livbåter og flåter fra 17 skip kjempet seg til land gjennom flammer og dødbringende luft. Fire ble drept på Norlom, senere døde en på sykehus og en døde etter krigen som følge av senskader fra giftgassen. Vraket ble hevet i 1946 og hugget opp.

SS Norlom (former Empire Dunlin) was anchored in Bari, which was a forward allied supply base, with supplies to the allied forces. On the 2nd December 1942, Norlom was subjected to a concentrated German aerial attack on the harbour which casued the sinking of Norlom to sink. A nearby ammunition ship was hit and spread destruction to tightly anchored ships. Oil and gasoline from a tanker started to spill out and was quickly ignited which resulted in flames spreading rapidly over the docks. A ship containing poisonous gas also sunk and leaked its deadly cargo. Lifeboats and rafts from a total of 17 ships fought their way through flames and poisonous gas. Four men died aboard Norlom, one died later at a hospital and another man died after the war because of damage from the poisonous gas. The wreck was raised in 1946 and broken up.

Om DS Norlom

 • Nasjonalitet

  11659

 • Bygd

  1919

 • Forlist

  02.12.1943

 • Rederi

  Nortraship, London/New York

 • Tonnasje

  9.698 tdw

Falne